teacher-3
Group of students study in classroom

ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ

Etkili ve başarılı iletişim kurma konusunda temel ilkeleri paylaşmak.

 • İletişimin yasaları
 • Tek yönlü ve iki yönlü iletişim
 • İyi iletişimci profili – Ben kimim anketi
 • İletişim kazaları
 • Etkili dinleme /Etkili konuşma
 • Geri besleme ve uzlaşma
 • Beden dili
 • Stres altında iletişim
 • Telefonda iletişim/Yazılı iletişim
 • Alışkanlıkları nasıl değiştirebiliriz?
 • Zor insanlarla diyalog
 • Kızgınlık, öfke ve duygusal kırgınlıklar – psikolojik engellerle baş etmek
 • Stres yönetimi – Kendi kendine motivasyon taktikleri
 • “Siz olsaydınız ne yapardınız ?” – Örnek uygulamalar - Sunumlar ve değerlendirme
Örnek uygulamalar, canlandırmalar ve grup çalışmalarıyla bu konudaki yaklaşım ve alışkanlıkların oluşmasına ve gelişimine öncülük edecek noktalara değinilerek konu anlatılmaktadır. Anket ve uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınması sağlanmaya çalışılmaktadır. Katılımcıların seminer konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunulmaktadır.
 • Her eğitim seviyesinden
 • Kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda her kademe çalışanlar
 • İşletmelerin yönetici pozisyonunda çalışanlar
 • Kişisel gelişime önem verenler katılabilir.