teacher-3
Group of students study in classroom

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ

İnsan Kaynakları Yönetimi kavramı, uygulamaları ve kapsamı çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde anlatılması hedeflenmektedir.

 • İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş
 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Kapsamı
 • İnsan Kaynağının Sağlanması
 • İnsan Kaynağını Bulma ve Seçme
 • İnsan Kaynağının Yönlendirilmesi
 • Sosyalleştirme
 • Güdümleme (Motivasyon)
 • Kariyer Yönetimi
 • Disiplin, Şikâyet, İşyerinde Şiddetin Önlenmesi
 • İş Ahlakı ve Örgüte Bağlılık
 • İnsan Kaynağının Eğitimi ve Geliştirilmesi
 • Başarı Değerlendirilmesi
 • Ücret Yönetimi
İnsan kaynakları yönetimi konu başlıkları detaylı şekilde güncel yönetim anlayışı ve mevcut yasalar doğrultusunda katılımcılara anlatılmaktadır. Uygulama örnekleri, grup çalışmaları ve bireysel çalışmalar ile eğitim gerçekleştirilmektedir.
 • İnsan Kaynakları Departman Yönetici ve Çalışanları
 • Kariyer hedefinde İnsan Kaynakları Yönetimi hedefleyen bireyler
 • Üst kademe yöneticiler katılabilir.