teacher-3
Group of students study in classroom

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ

İyileşme fırsatı olarak görülmesi gereken “problem”lerin sistematik olarak çözülmesine yönelik bir “problem çözme kültürünün” oluşmasına katkı koyulması, kabul görmüş tekniklerin herkes tarafından anlaşılır örnekler yardımıyla katılımcılara aktarılması hedeflenmiştir.

 • Problemin tanımı ve ilgili diğer kavramlar
 • Grup çalışmalarında başarı için kritik konular
 • Problem çözme teknikleri
  • Beyin fırtınası
  • 5N 1K
  • Sebep/Sonuç Diyagramı (Balık Kılçığı Diyagramı)
  • Pareto Diyagramı
  • Karar Matrisi
  • Gantt Diyagramı
  • Veri Çizelgesi
  • Histogram
  • Akış diyagramı
  • Kontrol kartları
  • Korelasyon (İlişkilendirme) Diyagramı
 • (Tüm tekniklerin anlatımı bireysel/grup çalışmaları ile desteklenmiştir)
Problem çözme çalışması yapmış veya yapmayı hedefleyen herkesin tüm teknikleri tanıması, hangi tekniği ne zaman kullanması gerektiğini bilmesi ve örnek çalışmalar ile uygulama becerisi kazanması sağlanmaktadır.
 • İşletmesinde problem çözme tekniğini uygulamak/geliştirmek isteyen tüm çalışanlar.