teacher-3
Group of students study in classroom

PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ

Proje ve Proje Yönetimi bölümlerini Toplam Kalite Yönetimi Seviyesinde kullanabilmeyi amaçlanmaktadır.

 • Proje Yönetimine Giriş
 • Projenin Safhaları
 • Proje Yönetim Sorunları
 • Proje Yönetimine Yönelik Organizasyon
 • Tümleşik Ürün ve Süreç Geliştirme
 • Proje Yönetim Süreçleri
 • Projenin Plânlanması
 • Proje İş Dağılım Ağacı
 • Proje Zaman Plânı
 • Proje Maliyet Yönetimi
 • Proje Risk Yönetimi
 • Proje Sözleşme Yönetimi
 • Proje İletişim Yönetimi
 • Projenin Denetlenmesi ve Değerlendirilmesi
 • Projenin Denetlenmesi
 • Projenin Bağımsız Değerlendirilmesi
 • Projenin Raporlandırılması
Eğitim sırasında katılımcıların derse iştiraki en üst seviyede tutulacak şekilde grup çalışmaları yaptırılmaktadır. Çalışmalar incelenerek kilit noktalar üzerinde durulmaktadır.
 • Üst kademe yöneticiler.
 • Orta kademe yöneticiler