teacher-3
Group of students study in classroom

STRES YÖNETİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ

Stresin nedenleri, birey ve iş yaşamı üzerindeki etkileri ve ondan kurtulma yolları konusunda bilgi verilerek katılımcıların ve kuruluşların stresle başa çıkabilmelerini, stresi kontrol altına almalarını, onu kendi yararları doğrultusunda kullanabilmelerini ve stres altında başarılı olabilmelerini sağlamaktır.

 • Stres Kavramı
 • Stresin Biyolojik Ve Psikolojik Özellikleri, Etkileri Ve Nedenleri
 • Stresin Aşamaları, Bireye Ve Kuruma Olan Etkileri İle Kontrol Altında Tutulması Ve Yararları
 • Kişilik Özellikleri Ve Stres
 • Stres Kaynakları Ve Strese Neden Olan Olaylar
 • Stres Ve İş Yaşamı
 • İş Yerinde Strese Neden Olan Faktörler-Bireysel Faktörler -Yönetsel Faktörler
 • Stresin Yol Açtığı Sorunlar
 • Stresle Başa Çıkmada Bireysel Ve Kurumsal Stratejiler
Stresin nedenleri, birey ve iş yaşamı üzerindeki etkileri ve ondan kurtulma yolları konusunda bilgi verilerek katılımcıların ve kuruluşların stresle başa çıkabilmelerini, stresi kontrol altına almalarını, onu kendi yararları doğrultusunda kullanabilmelerini ve stres altında başarılı olabilmelerini sağlayacak şekilde içerik aktarılmaktadır
 • Üst Kademe Yöneticiler,
 • Orta Kademe Yöneticiler,
 • Tüm iş görenler,
 • Bireysel eğitim almaya istekli herkes katılabilir.