teacher-3
Group of students study in classroom

ZAMAN VE TOPLANTI YÖNETİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ

Yönetimin zamanı daha etkili ve verimli kullanılmasına yönelik zaman planlama teknikleri ile başarılı toplantıların planlanması ve uygulaması için katılımcılara bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmıştır.

 • Zaman Yönetiminin Önemi ve Niteliği
 • Zaman Yönetiminin Bileşenleri ve Zaman Yönetimini Güçlendiren Elemanlar
 • Kişisel Zaman Yönetiminin Teknikleri
 • Kurumsal Zaman Yönetimi
 • Zaman Planlama Teknikleri
 • Toplantı Yönetimi
 • Toplantı Planlama Aşamaları
 • Toplantı Yöneticisinin Rolleri
 • Toplantı Yönetim Süreci ve Uygulama İlkeleri
 • Toplantılarda Karşılaşılan Sorunlar
 • Toplantı Sonrası ve Karar Değerlendirme
 • Örnek Olay İncelemeleri
½ Gün veya 1 Gün
Etkin zaman ve toplantı yönetim metotları güncel, çağdaş ve bilimsel yöntemlere entegre edilmiş şekilde uygulamalı olarak anlatılmaktadır.
 • Üst Kademe Yöneticiler
 • Orta Kademe Yöneticiler.