Kurumsal Eğitimlerimiz
Group of students study in classroom

5S (Ayıklama-Düzenleme-Temizlik-Standartlaştırma-Disiplin)

EĞİTİMİN HEDEFİ

Çalışma ortamının organizasyonu ve israfın yok edilmesine yardımcı olmak amacıyla uygulanan 5S tekniğinin yalın üretim sistemi içindeki yeri, amacı, uygulama yöntemleri ve başarıya ulaşmaya engel olabilecek direnç noktalarıyla ilgili bilginin katılımcılara aktarılması hedeflenmiştir.

 • Kaizen yaklaşımı ve 5S’in yalın üretim sistemindeki yeri
 • 7 temel israf (MUDA)
 • 5S tanımı, adımları ve faydaları
 • 5S aşamaları
 • Hazırlık
  • Adım 1 – Ayıklama: Gereksiz malzemenin uzaklaştırılması
  • Adım 2 – Düzenleme: Stok alanlarını belirlemek
  • Adım 3 – Temizlik
  • Adım 4 – Standartlaştırma: Devamlılık için geri gidişi engelleyici tedbirler
  • Adım 5 – Eğitim ve Disiplin
 • 5S iyi-kötü uygulama örneklerinin paylaşımı
 • 5S direnç noktaları
 • 5S tekniğinde başarı elde etme için koşullar.
5S tekniğini firmalarında uygulamak isteyen veya mevcut uygulamalarını iyileştirmek isteyen katılımcılara konuyla ilgili bilgi,kavram ve teknikler iyi ve kötü uygulama örnekleri ile birlikte sunulmaktadır.
 • 5S tekniğini firmalarında uygulamak veya mevcut uygulamalarını iyileştirmek isteyen orta kademe yönetici ve uzman kadroları
 • Kişisel gelişim sürecinde bu konuda bilgi ve beceri edinmek isteyen herkes.
Minimum 10 kişi, Maksimum 30 kişi.