Kurumsal Eğitimlerimiz
Group of students study in classroom

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 14001:2004) İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ

ISO 14001 çevre yönetim sistemi standardına uygun olarak kuruluş içinde oluşturulmuş olan çevre sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini saptamak için yapılan çevre yönetim sistemleri tetkiklerine ait esasları ve aşamalarını açıklamak. Bu amaca yönelik kuruluş içi çevre yönetim sistem tetkikçisi yetiştirmek.

  • ISO 14001 çevre yönetim sistemi standardı maddelerinin özeti,
  • Çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve önemli çevresel unsurların belirlenmesine ilişkin uygulamalar,
  • Çevre yönetim sistem tetkikinin amaçları,
  • Çevre yönetim sistem tetkik aşamaları,
  • Tetkik sırasında karşılaşılabilecek durumlar, çeşitli örnekler ve uygulamalar.
Kuruluş içi çevre yönetim sistemleri tetkiklerinde görev alacak çalışanlar.
Minimum 10, maksimum 30 kişi.
Çevre yönetim sistemi (ISO 14001) standardı.
12 saat.
Eğitimin en az % 70’ine katılan kişilere eğitim sonunda eğitim sertifikası verilir. Eğitim sertifikası için eğitim sonunda yapılacak sınavda en az 70 puan almak gerekir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.