Kurumsal Eğitimlerimiz
Group of students study in classroom

GRAFİKSEL VERİ ANALİZİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ

Çinli düşünür Konfüçyüs’e göre “ Bir grafik bin kelimeye bedeldir” . Her hangi bir performansa ait veriler hakkında hızlı ve kolay bilgi sahibi olmak. Sık kullanılan grafik türlerini tanımak, Grafik çizme, grafiklerde olabilecek anormallikleri tespit edebilme ve anormalliklerin yorumlayarak kök nedenlerin bulunması sağlamak.

  • Veri tipleri,
  • Grafik tanımı,
  • Grafiksel analiz yöntemler,
  • Grafik seçimindeki temel kurallar,
  • Grafik çeşitleri, uygulamalı örnekler ve analizleri,
  • Pasta, Pareto
  • Yayılım, çizgi,
  • Çubuk
  • Kutu, Histogram
  • Ana etki grafikleri
Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler,uzmanlar, yeşilkuşak ve karakuşak adayları.
Minimum 8, maksimum 20 kişi.
2 veya 3 gün.
Seminerin en az % 70’ine katılan kişilere seminer sonunda katılım belgesi verilir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.