Kurumsal Eğitimlerimiz
Group of students study in classroom

KAIZEN (SÜREKLİ İYİLEŞTİRME) EĞİTİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ

Doğu kültüründe sürekli bitmeyen iyileştirme anlamına gelen KAİZEN, küçük küçük de olsa iyileştirmelerin sistematik bir biçimde gerçekleştirilmesi ve alışkanlık haline getirilmesi yöntemidir. Ayrıca; iyileşme için büyük yatırımlar gerektirmeyen, tüm personelin yaratıcılıklarını ön plana çıkartan, çalışanlar tarafından uygulandığı için benimsenmesi kolay olan bir yöntemdir.

  • Kaizen Tanımı
  • Ekip Çalışması
  • Problem Çözme Teknikleri
  • Hata Ağaç Analizi
  • Kaizen Planı oluşturma
  • Ölçme, veri toplama ve analiz etme
  • A3 Raporlama
Firma sahipleri, üst ve orta kademe yöneticiler.
Minimum 10 kişi, Maksimum 30 kişi.
Yalın Üretim ve Araçları Eğitimi.
1 gün.
Eğitimim tamamına katılan kişilere eğitim sonunda eğitim sertifikası verilir.