Kurumsal Eğitimlerimiz
Group of students study in classroom

TEMEL PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ

Problem çözme kültürünün kuruluşun her düzeyinde anlaşılmasını sağlamak. Kuruluşların verimliliğini azaltan problemlerinin çözülebilmesi ve sürekli iyileştirmenin sağlanması için en temel problem çözme tekniklerini katılımcılara aktarmak. Bu yaklaşımların ve tekniklerin örnek uygulamalar ile anlaşılmasını sağlamak.

 • Teknikler:
  • Proses Haritası/Akış Şeması,
  • Beyin Fırtınası
  • Balık Kılçığı Diyagramı (Sebep-sonuç ilişkileri diyagramı),
  • Pareto Analizi,
  • Histogram
  • Saılma-Serpme Diyagramı
  • İlişkilendirme Diyagramı
  • Kontrol Grafikleri
Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar ve iyileştirme çalışmalarında görev alan/alacak tüm çalışanlar.
Minimum 10 Kişi, Maksimum 20 kişi.
1 veya 2 gün.
Eğitimim tamamına katılan kişilere eğitim sonunda eğitim sertifikası verilir.