Kurumsal Eğitimlerimiz
Group of students study in classroom

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ

Toplam Kalite Yönetimi Felsefesin Deming modeli çerçevesinde öğretmek.

 • Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi
 • Toplam Kalite Yönetimi Felsefesinin Öncüleri
 • Kalite Organizasyonu ve Geleneksel Organizasyonlar
 • Değişim ve Değişimin Yönetilmesi
 • Müşteri Odaklılık
 • Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri
 • Toplam Kalite Yönetimi Plânlaması, Misyon, Vizyon ve Ölçüm Kavramları
 • Sürekli Geliştirme (KAİZEN)
 • Sürekli Yenilenme
 • PUKÖ Çevrimi ve Uygulaması
 • Takım, Grup Çalışması, Kalite Çemberleri ve Bireysel Öneri Mekanizması
1 veya 2 gün.
TKY Deming modeli doğrultusunda anlatılmaktadır. TKY içerikleri grup çalışmaları ve bireysel çalışmalar ile katılımcılara uygulatılmaktadır.
 • Üst Kademe Yöneticiler
 • Orta Kademe Yöneticiler
 • Tüm iş görenler
 • Bireysel eğitim almaya istekli herkes katılabilir.
Minumum 10 kişi, maksimum 30 kişi