Kurumsal Eğitimlerimiz
Group of students study in classroom

TPM (TOPLAM VERİMLİ BAKIM) EĞİTİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ

Bakımlar üretimin efektif ve kalitenin yüksek olması için vazgeçilmezdir. Yalın üretim felsefesinde zorunlu ancak azaltılabilir faaliyet olarak tanımlanan bakımlar yapılmak zorundadır ancak olabildiğince hızlı ve etkin gerçekleştirilmek durumundadır. Jidoka’ nın temel taşlarından birisi olan Toplam Üretken Bakım (TPM) ile operatörlerin bakımlarda etkin rol alması sağlanarak makina verimlilikleri arttırılmakta, arıza oranları, yedek parça maliyetleri düşürülmekte ve makina-ekipman performansı yeniden yapılandırılmaktadır.

  • Kayıpların elemine edilmesi
  • Arızalara karşı beş temel önlem
  • Planlı Bakım
  • Otonom Bakım
  • Kirlilik kaynakları için karşı önlemler
  • Temizlik ve Yağlama işlemlerinin standardizasyonu
  • Toplam ekipman verimliliği
  • TPM Sütunları.
Firma sahipleri, üst ve orta kademe yöneticiler.
Minimum 10 kişi, Maksimum 20 kişi.
Yalın Üretim ve Araçları Eğitimi.
1 gün.
Eğitimim tamamına katılan kişilere eğitim sonunda eğitim sertifikası verilir.