Kurumsal Eğitimlerimiz
Group of students study in classroom

VSM (DEĞER AKIŞ HARİTALAMA) EĞİTİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ

Geleneksel üretim yöntemleri makinaların ve operatörlerin sürekli çalıştırılmasını öngörmektedir. Bu durum kuruluşun stoklarının ve maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Yalın üretim müşteri memnuniyetini sağlamak için 3 temel hedefe odaklanmaktaydı: hızlı, kaliteli ve düşük maliyetli üretim. Bunların gerçekleşmesi kuruluşta kültürel bir dönüşüm sağlanması ile mümkündür. Kültürel dönüşüm ise uzun soluklu bir çalışma ile sağlanabilir. Kuruluştaki israfların tespit edilmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlayan değer akış haritalama kültürel dönüşümün temel taşlarından birisidir. Sembollerin kullanıldığı bu yöntemle önce kuruluştaki mevcut durum haritalandırılmakta ve yalın üretimin temel hedefi olan hızlı, kaliteli ve düşük maliyetli üretimin önündeki engeller tespit edilmektedir. Söz konusu engeller/israflar dikkate alınarak gelecek durumun nasıl olması gerektiği kurgulanmakta ve buna ulaşmak için kazien planları belirlenmektedir.

 • Değer Akış Yönetimi nedir?
 • Yönetimin Rölü
 • Pilot Bölgenin Seçimi
 • Çalışma alaının ve ürün grubunun belirlenmesi
 • Ekibin oluşturulması ve Eğitilmesi
 • Mevcut Durum Değer Akışı Haritalama
 • Yalın Metriklerinin Belirlenmesi
 • Gelecek Durum Değer Akışı Haritalama
 • Kaizen Planının Oluşturulması
 • Kaizen Planının Uygulanması
 • Sonuçların Ölçülmesi
Firma sahipleri, üst ve orta kademe yöneticiler.
Maksimum 20 kişi.
Yalın Üretim ve Araçları Eğitimi.
1veya 1,5 gün.
Eğitimim tamamına katılan kişilere eğitim sonunda eğitim sertifikası verilir.