Kurumsal Eğitimlerimiz
Group of students study in classroom

YALIN ALTI SİGMA BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ

Kuruluşlar verimliliklerini dolayısıyla rekabet güçlerini arttırabilmeleri için ekip bazlı iyileştirme çalışmalarını alışkanlık haline getirmelidir. Bütün faaliyetlerinde sürekli iyileştirmeyi hedefleyen ve bu iyileştirmeleri ekipler halinde, bilimden yararlanarak ve proje bazlı yürütmek isteyen kuruluşlar Yalın 6 Sigma yaklaşımını benimsemelidir. Bu eğitimin amacı; yalın yaklaşımlar ile uygulanan Yalın 6 Sigma’nın ne olduğunu katılımcılara göstermektir. Bu seminerin sonunda katılımcılar, kendi firmalarının, Yalın 6 Sigma uygulamalarının neresinde olduğunu veya Yalın 6 Sigma çalışmalarına başlamak için hazır olup olmadığını değerlendirme fırsatı bulacaklardır.

 • Yalın Üretim,
 • Yalın Üretim Prensipleri,
 • 7 Temel İsraf,
 • Yalın Üretim Araçları (Yalın Evi)
  • Stratejik Yönetim (Vizyon, Misyon, Hedefler, Politikalar, Kurum Kültürü)
  • Standartlaştırma (5S, Süreç Yönetimi)
  • JIT (VSM, KANBAN, SMED)
  • JIDOKA (Poka Yoke, KAIZEN, TPM)
 • Değişkenlik ve Değişkenliğin Kaynakları,
 • Yalın 6 Sigma Nedir?
  • Tanımlama Fazı ve Kullanılan Teknikler
  • Ölçme Fazı ve Kullanılan Teknikler
  • Analiz Fazı ve Kullanılan Teknikler
  • İyileştirme Fazı ve Kullanılan Teknikler
  • Kontrol Fazı ve Kullanılan Teknikler
 • Yalın 6 Sigma da İnsan Kaynaklar?
 • Yalın 6 Sigma Nasıl Uygulanır?
 • Neler Kazanırız?
Tepe Yönetim, Orta Kademe Yöneticiler, Mühendisler, Uzmanlar.
Minimum 10, maksimum 30 kişi.
1 veya 2 gün.
Eğitimin en az % 70’ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.