Kurumsal Eğitimlerimiz
Group of students study in classroom

YALIN ÜRETİM VE ARAÇLARI EĞİTİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ

Yalın dönüşümü gerçekleştirmek isteyen kuruluşlarda, gerekli olan kültürel değişimi başlatmak için yalın üretim yaklaşımlarını, prensiplerini ve hedeflerini katılımcılara aktarmak. Yalın Üretimin temel taşı olan israfın anlaşılmasını sağlamak. Yalın Üretim araçlarını tanıtmak. Yalın Üretim araçlarının kullanım yeri, zamanı ve sırası hakkında bilgiler aktarmak.

 • Tarihçe
 • Yalın Üretimin Tanımı.
 • Yalın üretim modelini doğuran temel nedenler.
 • Geleneksel Üretim Yöntemleri ile Yalın Üretim Modelinin Kıyaslanması
 • Yalın Üretim Hedefleri
 • İsraf’ın Tanımı
 • 7 Temel İsraf’ın tanımı ve örnekler ile açıklanması
 • Yalın Üretimin Felsefesi ve Yalın Presipleri
 • Yalın Üretim Araçları (Yalın Evi)
  • Proseslerde stabilizasyonun sağlanması (Vizyon/Misyon, Hedefler/Politikalar, Kurum Kültürü)
  • Standartlaştırma (Süreç Yaklaşımı)
  • 5S İş Yeri Organizasyonu
  • Tam Zamanlı Üretim (JIT)
  • Değer Akış Haritalama (VSM)
  • Çekme Sistemi
  • Kanban Kartlarının kullanımı
  • Tek Parça Akışı
  • SMED
  • Poka-Yoke Yaklaşımı
  • Toplam Verimli Bakım (TPM)
  • Çalışanların Katılımı
  • Yalın Üretim ve 6 Sigma İlişkisi
Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar ve iyileştirme çalışmalarını yöneten çalışanlar.
Minimum 10, Maksimum 30 kişi.
1gün.
Eğitimim tamamına katılan kişilere eğitim sonunda eğitim sertifikası verilir.