Yönetim Sistemi Eğitimlerimiz
ÇEVRE-YÖNETİM-SİSTEMİ-ISO-14001-EĞİTİMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 14001:2004) EĞİTİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ

ISO 14001:2004 çevre yönetim sistemi standardının tanıtılması, standarda uygun yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşların, standardın gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi.

  • Çevre yönetim sistemi motivasyonu,
  • Çevre yönetim sistemi kurulma aşamaları,
  • ISO 14001:2004 çevre yönetim sistemi standardının gereklilikleri,
  • Çevresel etki değerlendirmesi ve önemli çevresel unsurların tespitine ilişkin vaka çalışmaları,
  • Çevre politikası, çevresel amaçlar/hedefler, çevre yönetim programına ilişkin grup çalışmaları,
  • Çevre yönetim ve kalite yönetim sistemleri arasındaki ilişkiler ve bunların entegrasyonu,
  • Çevre yönetim sistemi belgelendirme aşamaları.
Çevre yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşların yöneticileri ve çalışanları.
Minimum 10, maksimum 30 kişi.
Çevre Yönetim Sisteminin, çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve sürekliliği amacını güden, kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller ve işlemleri ile Çevre Yönetim Sistemleri Standartları ve Çevre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarının basamaklarının anlatılmasıdır.
1 veya 2 gün.
Eğitimin en az % 70’ine katılan kişilere eğitim sonunda eğitim sertifikası verilir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.