Yönetim Sistemi Eğitimlerimiz
GIDA-GÜVENLİĞİ-YÖNETİM-SİSTEMİ-ISO-22000-EĞİTİMİ

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 22000:2005) EĞİTİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ

Katılımcıların, insan sağlığına yönelik gıda güvenliği ile ilgili fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikeleri önlemeyi, yok etmeyi veya belirli seviyelere indirmeyi amaçlayan bir gıda güvenliği yönetim sistemi olan ISO 22000 Sistemi’nin nasıl kurulacağı ve yönetileceği konusunda temel bilgilendirilmelerini sağlamak.

 • Sertifikasyon, Akreditasyon ve Uluslararası Standartlar
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (EN ISO 22000:2005)
 • Yönetim Sorumluluğu / Gıda Güvenliği Politikası
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Planlanması
 • Gıda Güvenliği Ekip Lideri
 • Acil Durumlara Hazırlık ve Müdahale
 • Yönetimin Gözden Geçirmesi
 • Kaynak Yönetimi / İnsan Kaynakları
 • Altyapı / Çalışma Ortamı
 • Güvenli Ürün Planlama ve Gerçekleştirme
 • Ön Gereksinim Programları
 • Tehlike Analizlerini Gerçekleştirmesi
 • Operasyonel Ön Gereksinim Programlarının (OGP) Oluşturulması
 • HACCP Planının Oluşturulması
 • OGP ve HACCP Planlarında Belirtilen Dokümanlarının Güncelleştirilmesi
 • Doğrulama Planlaması
 • İzlenebilirlilik Sistemi
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Geçerli Kılınması, Doğrulanması ve İyileştirilmesi
 • Kalibrasyon, izleme ve Ölçmenin Kontrolü
 • Eğitimler uygulamalı ve çeşitli örnek olayların ve sorunların katılımcılar ile birlikte tartışmalı olarak incelenmesi şeklinde yapılacaktır. Grup çalışmaları ile eğitimler desteklenecektir.
Gıda maddeleri üretiminden ambalajlama, depolama ve taşımaya kadar bütün aşamalardaki firmaların üst ve orta kademe yöneticileri, mühendisleri ve çalışanları.
Minimum 10, maksimum 30 kişi.
1 veya 2 gün.
Seminerin en az % 70’ine katılan kişilere seminer sonunda katılım belgesi verilir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.