Yönetim Sistemi Eğitimlerimiz
GIDA-GÜVENLİĞİ-YÖNETİM-SİSTEMİ-ISO-22000-İÇ-TETKİKÇİ-EĞ

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 22000:2005) İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ

ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi standardına uygun olarak kuruluş içinde oluşturulmuş olan gıda güvenliği yönetim sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini saptamak için yapılan iç tetkiklere ait esasları ve aşamalarını açıklamak ve uygulamalarla göstermek. Bu amaca yönelik olarak kuruluş içi gıda güvenliği yönetim sistemi tetkikçisi yetiştirmek.

  • ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi standart şartları özeti,
  • Tetkik türleri ve tanımları,
  • Gıda güvenliği yönetim sistemi tetkikinin amacı,
  • Gıda güvenliği yönetim sistemi tetkikinin aşamaları (planlama, hazırlık, uygulama, raporlama, takip ve kapatma),
  • Organizasyonel görev ve sorumluluklar,
  • Gıda güvenliği yönetim sistemi tetkikçisinin sahip olması gereken özellikler,
  • Tetkik sırasında karşılaşılması muhtemel durumlar ve sürprizler çeşitli uygulamalarla ve filmlerle anlatılır.
Gıda güvenliği yönetim sistemi tetkiklerinde görev alacak çalışanlar.
Minimum 10, maksimum 30 kişi (2 günlük programlarda maksimum 20 kişi)
Gıda güvenliği yönetim sistemi standardı (ISO 22000:2005)
2 veya 3 gün.
Seminerin en az % 70’ine katılan kişilere seminer sonunda katılım belgesi verilir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.