Yönetim Sistemi Eğitimlerimiz
HACCP-VE-OPERASYONEL-ÖN-GEREKSİNİM-PROGRAMI-OGP-EĞİTİMİ

HACCP VE OPERASYONEL ÖN GEREKSİNİM PROGRAMI (OGP) EĞİTİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ

Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) gıda güvenliğini sağlamadaki rolünün anlaşılması, HACCP ve Operasyonel Ön Gereksinim programlarının nasıl uygulanacağını göstermek, HACCP metodolojisini anlamalarını sağlamak, seçilen spesifik ürün ve prosesler üzerinden HACCP planı hazırlama safhalarını göstermektir.

  Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları’nın (HACCP) amacı, HACCP Sisteminin 12 Adımı
   1. HACCP Ekibinin Kurulması
  • 2. Ürünlerin Tanımlanması
  • 3. Amaçlanan Kullanım Şeklinin Tanımlanması
  • 4. Akış Diyagramının Oluşturulması
  • 5. Akış Diyagramının Yerinde Doğrulanması
  • 6. Tehlike Analizinin Yapılması - PRENSİP 1
  • 7. Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi (CCP'ler) - PRENSİP 2
  • 8. Kritik Limitlerin Oluşturulması - PRENSİP 3
  • 9. HACCP'leri İzleme Sisteminin Oluşturulması - PRENSİP 4
  • 10. Düzeltici Faaliyetlerin Belirlenmesi - PRENSİP 5
  • 11. Doğrulama ve Geçerli Kılma Prosedürlerinin Oluşturulması - PRENSİP 6
  • 12. Doküman ve Kayıt Kontrol Yönteminin Oluşturulması - PRENSİP 7
 • HACCP sisteminin kurulmasında çalışma safhaları,
 • Gıda güvenliği tehlikeleri,
 • Ön koşul programları
 • Tehlike analizi ve Kritik Kontrol Noktaları’nın belirlenmesi
 • HACCP Planları hazırlanması
 • Dokümantasyonun oluşturulması, kayıtların kontrolü.
Gıda maddeleri üretiminden ambalajlama, depolama ve taşımaya kadar bütün aşamalardaki firmaların kalite ve üretim müdürleri / çalışanları.
Minimum 10, maksimum 30 kişi.
1veya 1,5 gün.
Seminerin en az % 70’ine katılan kişilere seminer sonunda katılım belgesi verilir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.