Yönetim Sistemi Eğitimlerimiz
HATA-TÜRLERİ-VE-ETKİLERİ-ANALİZİ-PROSES-FMEA-EĞİTİMİ

HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ (TASARIM FMEA) EĞİTİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ

Tasarım FMEA, tasarımdan emin olmak için, tasarımdan sorumlu ekip tarafından kullanılan analitik bir tekniktir. Yeni ürün tasarımının veya mevcut ürün üzerindeki değişikliklerin başarı ile yapılmasını ve takibini sağlar. Tasarım faaliyetlerindeki potansiyel hataları, hataların etkilerini ve ilgili mekanizmaları belirler. Bu seminer; tasarım faaliyetlerini sistematik yaklaşımlar kullanan bir ekip ile yürütmek isteyen kuruluşların çalışanlarına Tasarım FMEA metodunu uygulamalar ile öğretmeyi hedefler.

 • Tasarım FMEA’ya giriş
 • Tasarım FMEA’nın girdileri :
  • Boundary Diyagram (Sınır Diyağramı)
  • Interface Matrix (Etkileşim Matrisi)
  • P-Diagram (Prametre Diyagramı)
 • Tasarım FMEA formu :
  • Formunun başlığı
  • Parça / fonksiyon
  • Potansiyel hata türü
  • Hatanın potansiyel etkileri
  • Şiddet
  • Sınıf
  • Hatanın Potansiyel Sebepleri / Mekanizmaları
  • Olasılık
  • Mevcut kontroller
  • Saptanabilirlik
  • Risk Öncelik Sayısı (RÖS)
  • Önerilen faaliyetler
  • Sorumlular ve hedef bitiş tarihi
  • Yapılan faaliyetler
  • Revize RÖS
 • Tasarım FMEA’nın çıktıları :
  • Robustness Checklist (Sağlamlık Doğrulama Listesi)
Orta kademe yöneticiler, tasarım faaliyetlerinde görev alan-alacak mühendisler, uzmanlar, AR-GE çalışanları.
Minimum 8, maksimum 20 kişi.
1 veya 2 gün.
Seminerin en az % 70’ine katılan kişilere seminer sonunda katılım belgesi verilir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.