Yönetim Sistemi Eğitimlerimiz
İŞ-SAĞLIĞI-VE-GÜVENLİĞİ-YÖNETİM-SİSTEMİ-OHSAS-18001-EĞİT

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının temel ilkelerini, çalışanların görevleri ve sorumluluklarını açıklamak.

  • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği iş yerlerinde bulundurulacak belgeler, iş sağlığı ve güvenliği kurulunun görev ve yükümlülükleri
  • İş yeri çalışma ortamındaki tehlike kaynakları ve riskleri saptama süreci
  • İş kazaları, tanımı, istatistikler, örnek olaylar, oluşumu, nedenleri, analizi, değerlendirilmesi, iş güvenliği uygulama ilkeleri, KKD
  • İş kazalarının hukuksal boyutu-idari ve cezai yaptırımlar. Maddi, manevi ve rücu tazminat davaları
  • Fiziksel etmenler. (gürültü-ısı-aydınlatma-titreşim-ışınlar)
  • Kimyasal etmenler. (toz-partikül-sıvı-sis-gaz-buhar-duman)
İş sağlığı ve güvenliği sistemini kurmak, risklerini sistematik olarak tespit etmek ve yönetim altına almak isteyen kuruluş yöneticileri ve çalışanları.
Minimum 10, maksimum 30 kişi.
1 veya 2 gün.
Eğitimin en az % 70’ine katılan kişilere eğitim sonunda eğitim sertifikası verilir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.