Yönetim Sistemi Eğitimlerimiz
ISO-9001-BAŞ-DENETÇİ-EĞİTİMİ

ISO 9001:2008 BAŞ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ

Katılımcılara, ISO 19011’e göre ISO 9001:2008 için Kalite Yönetim Sistemi tetkiklerini gerçekleştirmeye yönelik bilgi ve tecrübe kazandırmak.

  • Kalite yönetim sisteminin amaçlarını tanımlayıp, kalite yönetiminin 8 prensibini açıklamak.
  • ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 ve ISO 19011’in amaçlarını, içeriklerini ve birbirleriyle olan ilişkileri göstermek.
  • Tetkik çerçevesi içerisinde ISO 9001’in şartlarını yorumlamak.
  • Tetkikçi ve baş tetkikçinin rollerini ve sorumluluklarını tanımlamak.
  • ISO 19011’e göre bir tetkikin, etkili şekilde planlanması ve hazırlanılması.
  • ISO 19011’e göre bir tetkikte, etkin görüşmeler, gözlemler, örnekleme ve not alarak objektif delillerin toplanması.
  • ISO 19011’e göre bir tetkikin, şartlara uygunluğu saptamak için bilgilerin toplanması ve analiz edilmesi
  • Sağlam temele oturtulmuş, gerçeklere dayanan ve değer katan, uygunsuzluk raporlarını da içeren tetkik raporunun yazılması.
  • Düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere tetkiki takip eden faaliyetlerde sorumlulukların belirlenmesi.
Kuruluşların kalite sistemlerinin kurulmasını yönlendiren kalite yöneticileri, diğer üst düzey yöneticiler, yönetim danışmanları, belgelendirme kuruluşlarında tetkikçi olmak isteyenler.
Minimum 10, maksimum 30 kişi.
ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi standardı
5 gün.
: Eğitim sonunda sınav düzenlenecek ve sınav sonucuna göre katılımcılara onaylı Başarı sertifikası verilecektir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.