Yönetim Sistemi Eğitimlerimiz
OTOMOTİV-SEKTÖRÜ-ISO-16949-İÇ-TETKİKÇİ-EĞİTİMİ

ISO / TS 16949:2009 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ

ISO/TS 16949 teknik spesifikasyonuna uygun olarak kuruluş içinde oluşturulmuş olan kalite yönetim sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini saptamak için yapılan kalite sistem tetkiklerine ait esasları ve kalite sistem tetkiki aşamalarını açıklamak ve uygulamalarla göstermek. Bu amaca yönelik olarak kuruluş içi kalite yönetim sistemi tetkikçisi yetiştirmek.

  • ISO/TS 16949 ÖZET (Katılımcıların 16949 Standart eğtimini daha önceden almış olması gerekmektedir. İsteyen kişiler için online asenkron olarak eğitim verilebilmektedir.)
  • Kalite sistem tetkiki nedir?
  • Tetkikçi Yeterlilikleri
  • Tetkik Planlama, Açılış Toplantısı (Uygulamalı)
  • Proses Yaklaşımı (Uygulamalı)
  • Tetkik Yapma
  • Mulakat ve Bulgu Sınıflandırma (II.GUN uygulama)
  • Uygunsuzluk yazma, raporlama ve kapanış toplantısı (uygulamalı)
  • Sınav
Kalite sistem tetkiklerinde görev alacak kişiler.
Minimum 10, maksimum 30 kişi.
ISO 9000 ve/veya ISO/TS 16949 standardının bilinmesi ve ISO 9000 iç tetkikçi seminerini almış olmak yararlı olacaktır.
2 veya 3 gün.
Seminerin en az % 70'ine katılan kişilere seminer sonunda başarı veya katılım belgesi verilir. Başarı belgesi için seminer sonunda yapılacak sınavda en az 70 puan almak gerekir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.