Yönetim Sistemi Eğitimlerimiz
İSTATİSTİKSEL-PROSES-KONTROL-SPC-EĞİTİMİ

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL (SPC)

EĞİTİMİN HEDEFİ

Prosesteki değişkenliğin ölçüm, analiz ve iyileştirilmesinde istatistiksel proses kontrol yöntemlerinin kullanılması bilgi ve becerisinin günlük hayata uyarlanan basit örnekler yardımıyla _istatistik bilgisi olmayan katılımcılara dahi_ kazandırılabilmesi hedeflenmiştir.

 • Ölçme ve istatistik bilimine giriş
 • İstatistiksel proses kontrol temel bilgiler ve amaçlar
 • Temel istatistik kavramları
  • Normal dağılım
  • Ortalama değer, mod, medyan, değişim aralığı
  • Değişkenlik ve standart sapma
 • Veri toplama ve değerlendirme için temel teknikler, histogram ve dağılımlar (Bireysel/grup çalışmaları ile desteklenmiştir)
 • Makine ve Proses yeterlilikleri
  • Cm ve Cmk
  • Cp ve Cpk
  • Pp ve Ppk
 • (Bireysel/grup çalışmaları ile desteklenmiştir)
 • İstatistiksel proses kontrol kartı uygulamaları
  • Değişken kontrol kartları ( X-R, X-MR, X-s ) ve örnek yorumlama
  • Niteliksel kontrol kartları (p, np, c ve u kartları) ve örnek yorumlama
  • Grup çalışmaları, sunuşlar ve sonuç yorumlama
1 veya 2 gün.
Proses denetimi yapmış, yapmayı hedefleyen ve/veya denetlenen tarafta bu deneyimi yaşamış profesyonellerin hem doyurucu teorik bilgiye ve örnek otomotiv formatlarına ulaşması hem de uygulama örnekleri ile gerçek denetim koşullarına yaklaşması sağlanmaktadır.
 • Temel matematik bilgisine sahip ve işletmesinde istatistiksel tekniklerini uygulamak/geliştirmek isteyen tüm çalışanlar
 • Proses geliştirme/metod ve denetçi kadrolarında çalışanlar
 • Kişisel gelişim sürecinde bu konuda bilgi ve beceri edinmek isteyen herkes