Yönetim Sistemi Eğitimlerimiz
KALİTE-YÖNETİM-SİSTEMİ-DOKÜMANTASYON-EĞİTİMİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2008) EĞİTİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ

Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini hatırlatmak. ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi standardının maddelerini örnekler ile açıklamak ve bütün katılımcılar ile birlikte yorumlamak. Kalite yönetim sisteminin kurulması aşamasında yapılan yanlışlıklar hakkında katılımcıları bilgilendirmek.

  • Kalite tanımları,
  • Kalite yönetim prensipleri,
  • ISO 9000, ISO 9001 ve ISO 9004 standartları,
  • ISO 9001 kalite yönetim sistemi standardının şartları (kalite yönetim sistemi, yönetim sorumluluğu, kaynak yönetimi, ürün gerçekleştirme, ölçme, analiz ve iyileştirme)
  • Kalite yönetim sisteminin kurulmasında dikkat edilecek hususlar.
Üst ve orta kademe yöneticiler, kuruluş içerisinde kalite sistemini oluşturmaktan, geliştirmekten sorumlu çalışanlar.
Minimum 10, maksimum 30 kişi.
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardı madde içeriklerinin uygulamalı olarak açıklanarak anlatılmaktadır.
1 veya 2 gün.
Eğitimin en az % 70’ine katılan kişilere eğitim sonunda eğitim sertifikası verilir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.