Yönetim Sistemi Eğitimlerimiz
KALİTE-YÖNETİM-SİSTEMİ-DOKÜMANTASYON-EĞİTİMİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2008) İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ

Kalite Yönetim Sisteminin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan kalite yönetim sistemi şartlarına uyup uymadığını ve etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen Kuruluş İçi Tetkikler ve Tedarikçi Tetkikleri İçin Tetkik Görevlilerinin eğitilmesidir.

  • İlgili Standard Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanması Kalite Tanımları
  • ISO 9001:2008 KYS Standardının Tanıtımı
  • Tetkik Çeşitleri
  • Tetkikin Faydaları
  • Tetkikin Yönetimi
  • Tetkikin Planlanması
  • Soru Listelerinin Hazırlanması
  • Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
  • Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
  • Pratik ve Örnek Çalışmaları
Kalite yönetim sistemi tetkiklerinde görev alacak çalışanlar.
Minimum 10, maksimum 30 kişi
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardı madde içeriklerinin uygulamalı olarak iç tetkik amaçlarına yönelik açıklanarak anlatılmaktadır.
Kalite yönetim sistemi standardı (ISO 9001:2008)
2 veya 3 gün.
Eğitimin en az % 70’ine katılan kişilere eğitim sonunda eğitim sertifikası verilir. Eğitim sertifikası için eğitim sonunda yapılacak sınavda en az 70 puan almak gerekir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.