Yönetim Sistemi Eğitimlerimiz
ÖLÇÜM-SİSTEMLERİ-ANALİZİ-MSA-EĞİTİMİ

ÖLÇÜM SİSTEMLERİ ANALİZİ (MSA) EĞİTİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ

İşletmelerde derecelendirme, değerlendirme veya kalitelendirme amacı ile kullanılan ölçüm sisteminin güvenirliliğinin tespit edilmesi, analizler sonunda ölçüm sisteminde iyileştirme fırsatlarının ortaya çıkartılması için izlenecek yöntem seçimi konusunda katılımcıları bilinçlendirmek.

  • Veri tiplerinin tanımlaması,
  • Niteliksel ve niceliksel veriler için ölçüm sisteminin kurgulanması,
  • Ölçüm sistemlerini değerlendirme yöntemleri,
  • Ölçüm sisteminin analizi,
  • Niceliksel veriler için ölçüm çalışması çalıştayı,
  • Niteliksel veriler için ölçüm çalışması çalıştayı.
Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, yeşilkuşak ve karakuşak adayları. Firmalarında ISO/TS 16949 sistemini kuracak ve sürdürecek kişiler.
Minimum 10, maksimum 30 kişi.
Temel matematik.
1/2 veya 1 gün.
Seminerin en az % 70’ine katılan kişilere seminer sonunda katılım belgesi verilir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.