Yönetim Sistemi Eğitimlerimiz
Group of students study in classroom

PROSES DENETİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ

Bir ürünün üretim prosesinin önceden belirlenmiş ürün şartlarına uygunluğunu, uygulamanın yeterliliğini ve etkinliğini belirlemek üzere yapılan yöntemsel ve bağımsız bir inceleme olan proses denetimi tekniğinin otomotiv sektöründen örnekler paylaşılarak sunulması hedeflenmiştir.

  • Proses denetiminin tanımı ve kalite yönetim sistemlerindeki yeri
  • Proses denetimi neden ve ne zaman gereklidir?
  • Yanlış uygulamalar ve negatif önyargılar
  • Proses denetiminin aşamaları
  • Proses denetçisi profili (ref.ISO 19011) , nitelikleri ve zor durumların yönetimi taktikleri
  • Denetim yaklaşımları ve soru listeleri (Otomotiv sektöründen örnekler)
  • Grup çalışması ile örnek denetim uygulamaları, raporlamalar, grup sunuşları ve değerlendirme
1 veya 2 gün.
Proses denetimi yapmış, yapmayı hedefleyen ve/veya denetlenen tarafta bu deneyimi yaşamış profesyonellerin hem doyurucu teorik bilgiye ve örnek otomotiv formatlarına ulaşması hem de uygulama örnekleri ile gerçek denetim koşullarına yaklaşması sağlanmaktadır.
  • Proses denetimi uygulamalarını iyileştirmek isteyen firmaların denetçi kadroları
  • Proses denetimi yapma becerisi kazanmayı hedefleyen denetçi adayları
  • Yöntemin faydalarını sorgulamak isteyen yönetici kadroları