Yönetim Sistemi Eğitimlerimiz
Group of students study in classroom

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ

ISO 14001 çevre yönetim sistemi ve/veya OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini kurmak isteyen kuruluşlara, tehlike tanımlama ve riski değerlendirme yöntemlerini açıklamak. Aynı zamanda çevre boyutlarını belirlemek ve çevresel risk değerlendirme yöntemlerini açıklamak. Grup çalışmaları yaparak katılımcılara uygulamaya yönelik beceri kazandırmak

  • Tanımlar,
  • Çevre boyutlarını belirleme,
  • Tehlikelerin belirlenmesi,
  • Risk değerlendirme,
  • Risk değerlendirme yöntemleri,
  • Grup çalışmaları.
ISO 14001 Çevre yönetim sistemi kapsamında çevre boyutlarını belirleyip değerlendirecek kişiler. OHSAS 18001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kapsamında tehlikeyi belirleyip değerlendirecek kişiler.
Maksimum 30 kişi.
1/2 veya 1 gün.
Eğitimin en az % 70’ine katılan kişilere eğitim sonunda eğitim sertifikası verilir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.