Yönetim Sistemi Eğitimlerimiz
STRATEJİK-YÖNETİM-VE-PLANLAMA-EĞİTİMİ

STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA EĞİTİMİ

EĞİTİMİN HEDEFİ

Stratejik planlama süreçlerinin tanıtılması ve uygulama becerilerinin kazandırılması.

 • Vizyon ve misyon oluşturma
 • Dışsal analizler
 • Organizasyonu ilgilendiren temel kuvvetlerin (müşteriler, tedarikçiler, rakipler, ikame ürün/hizmet ve rekabet ortamı)analizi
 • Organizasyonu ilgilendiren diğer dışsal faktörlerin analizi (tehdit, teknolojik gelişmeler, savunma planlaması.) bu analizler sonucu organizasyon için Fırsatlar(F) ve Tehditlerin (T) belirlenmesi
 • İçsel analizler
 • Organizasyonun; kültür, yapı, sistemler, insan kaynakları, yönetim tarzları, maliyet-etkinlik, finansal performans, kalite, hizmet, teknoloji ve varlıklarının durumu gibi faktörler açısından incelenmesi, bu analizler sonunda organizasyonun Güçlü(G) ve Zayıf(Z) yanlarının belirlenmesi
 • FTGZ(SWOT)analizi
 • SWOT analizine dayalı olarak, stratejik öncelikli alanların belirlenmesi ve her alan için stratejik hedeflerin belirlenmesi
 • Strateji piramidinin oluşturulması
 • Uygulama planının hazırlanması ve denetim esaslarının belirlenmesi
 • ’’Kritik başarı faktörleri’’ ve ’’Esas Sonuç Analizleri’’ gibi teknikler
CPA tarafından içeriği titizlikle ve güncel olarak hazırlanmış yansılar kullanmaktadır. Eğitim konusunun daha iyi anlaşılması ve bütün katılımcıların aktif olarak derse iştirakini sağlamak için, katılımcıların algısına hitap edecek küçük oyunlar eşliğinde, yaşamdan güncel örnekler verilmektedir. Katılımcılar gruplara ayrılarak Vizyon, Misyon ve Analiz çalışmaları yaptırılmaktadır.
 • Her eğitim seviyesinden,
 • Kişisel gelişime önem verenler,
 • İşletmelerin yönetici pozisyonunda çalışanlar,
 • Toplam Kalite Yönetim Sistemini öğrenmek isteyenler katılabilirler.